Etiqueta: Power Supply 17IPS61-3 V.1 130313 VESTE TOSHIBA..

—————