Inverter HI40024W2I-M REV:0.9 samsung -grundig

29-09-2017 11:19

40.00€