Barras led para LG42LN5400 INNOTEK POLA 2.0 rev0.1 42* T420HVN05.0 42LN5400-ZA .BEEDLJG 42LN5400-ZA.BPIDLG / BEEYLJG

12-06-2020 17:53

 Novo 10 pçs /LG 42 polegadas TV 42LN5400 42LN5300 T420HVN05.2 innotek POLA2.0 42 "A POLA   2.0  42 tipo B

 Preço:44.90€-novo/kit -10und.

Paypal

 

 Code:1062

 Envio -9.00€

 Mbway, TB

 Stock.on