Etiqueta: Samsung LN T4053H - INVERTER-SSB400WA16V REV0.1

—————